top of page
Search

روز تاریخی ایرانیان خارج از کشور، تجمع بیش از ۱۰۰هزار ایرانی در برلین برای حمایت از خیزش سراسری


روز شنبه، دهها هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور، در تجمعی بی‌سابقه در شهر برلین پایتخت آلمان را معترضان در ایران اعلام همبستگی کردند.

حاضرین در تجمع و همچنین سخنرانان آن - از جمله حامد اسماعیلیون - خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.

شعارهای «زن، زندگی، آزادی»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر جمهوری اسلامی»، بیشترین شعارهایی بود که در این تجمع بزرگ شنیده می‌شد.

پلیس برلین تخمین زد که حدود ۱۰۰۰۰۰هزار نفر در این گردهمایی شرکت داشتند.

23 views0 comments

Comentários


bottom of page