Search

هنگامی‌که برای نخستین‌بار نام خلیج‌فارس به سر زبان‌ها افتاد.


خبرنگار امرداد: بامداد رستگار

https://amordadnews.com/78395/


نزدیک‌ به سال ۵۰۰ پیش از میلاد و همزمان با قدرت‌گیری فرمانروایی هخامنشیان برای نخستین‌بار نویسنده‌ای اهل آسیای صغیر با نام «هکاتئوس» از عنوان Persikos Kolpos یا همان «خلیج فارس» برای نامیدن پهنه‌ی آبی جنوب فلات ایران استفاده کرد و بارها از سوی دیگر جغرافیدانان و نویسندگان یونانی این نام استفاده و محبوبیت پیدا کرد.

افشین یزدانی، کارشناس میراث فرهنگی و دانش‌آموخته‌ی دکترای باستان شناسی که تز دوره‌ی دکترای خود را با عنوان «خلیج فارس در دوره هخامنشی» نوشته است، در یادداشتی که با عنوان «نام «خلیج فارس» یک میراث تاریخی و فرهنگی بشری در ابعاد فراملی است» در دسترس ایسنا قرار داده از تاریخچه‌ی نام‌گذاری این روز تا برخی عناوین جعل شده برای این نام از سال‌ها پیش تا امروز این‌گونه نوشته است: «نام‌گذاری پهنه دریای میان فلات ایران و شبه جزیره عربستان به دریای پارس در یک روند تدریجی و طبیعی تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در بیش از دو هزار سال پیش شکل گرفته و ادامه این روند تا امروز نشان از استمرار این میراث کهن دارد. میراثی که براثر برهمکنش رخدادهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی نام آن از دریا به خلیج و از پارس و پارسیان به فارس تغییر و تحول یافته است.

در تاریخ نوشتاری و در حدود ۵۰۰ پیش از میلاد و همزمان با قدرت‌گیری دولت هخامنشیان برای نخستین بار نویسنده‌ای اهل آسیای صغیر با نام «هکاتئوس» از عنوان Persikos Kolpos یا همان «خلیج فارس» برای نامیدن پهنه‌ی آبی جنوب فلات ایران استفاده می‌کند و مکررا توسط دیگر جغرافیدانان و نویسندگان یونانی این نام مورد استفاده قرار گرفته و گسترش و محبوبیت پیدا می‌کند.نقشه جهان اراتوستن مربوط به سده سوم پیش از میلاد (قدمت بیش از 2200 سال) و اشاره به نام خلیج فارس


افشین یزدانی، کارشناس میراث فرهنگی و دانش‌آموخته‌ی دکترای باستان شنا

سی که تز دوره‌ی دکترای خود را با عنوان «خلیج فارس در دوره هخامنشی» نوشته است، در یادداشتی که با عنوان «نام «خلیج فارس» یک میراث تاریخی و فرهنگی بشری در ابعاد فراملی است» در دسترس ایسنا قرار داده از تاریخچه‌ی نام‌گذاری این روز تا برخی عناوین جعل شده برای این نام از سال‌ها پیش تا امروز این‌گونه نوشته است: «نام‌گذاری پهنه دریای میان فلات ایران و شبه جزیره عربستان به دریای پارس در یک روند تدریجی و طبیعی تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در بیش از دو هزار سال پیش شکل گرفته و ادامه این روند تا امروز نشان از استمرار این میراث کهن دارد. میراثی که براثر برهمکنش رخدادهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی نام آن از دریا به خلیج و از پارس و پارسیان به فارس تغییر و تحول یافته است. در تاریخ نوشتاری و در حدود ۵۰۰ پیش از میلاد و همزمان با قدرت‌گیری دولت هخامنشیان برای نخستین بار نویسنده‌ای اهل آسیای صغیر با نام «هکاتئوس» از عنوان Persikos Kolpos یا همان «خلیج فارس» برای نامیدن پهنه‌ی آبی جنوب فلات ایران استفاده می‌کند و مکررا توسط دیگر جغرافیدانان و نویسندگان یونانی این نام مورد استفاده قرار گرفته و گسترش و محبوبیت پیدا می‌کند.
سرزمین مَکَ/ مکیا در گستره ایران دوراناین مهم که نامیدن دریا به خلیج فارس توسط دیگر ملت‌ها و اقوام انجام شده حاوی این نکته مهم است که نامگذاری دریای پارس دستوری و برحسب فشارهای سیاسی و خواست یک فرد و شاه نبوده و در جریان یک روند تاریخی و اجتماعی این رخداد حاصل شده و رواج و محبوبیت و بقا یافت به گونه‌ای که براساس اسناد جغرافیایی، نام خلیج فارس حتی بسیار پیش از تولد مسیح به عنوان جزئی از میراث جغرافیایی بشر ثبت شده و نام و یک مفهوم کاملا شناخته شده بدل گشته بود.

جدای از وجود شواهد دیرینه تعامل و روابط فرهنگی و اقتصادی دو سویه در میان کرانه‌های شمالی و جنوبی خلیج فارس از حدود هزاره سوم پیش از میلاد آن چه که امروزه بیشتر پژوهشگران بر آن باور هستند، این است که در دوران هخامنشیان «خلیج فارس» یک پهنه دریایی و آبی «درون سرزمینی» در گستره وسیع آن امپراتوری به شمار می‌رفته است.