رویدادهای سازمان زنان ایران

Iranian Women's Organization Events

Composition3.jpg

" چهارمین سمینار "خانواده

Composition3.jpg

سومین " سمینار "خانواده

Composition3.jpg

نشست نوروزی سازمان زنان ایران به مناسبت نوروز ۲۵۸۰هخامنشی

برای بزرگداشت جشن جهانی نوروز که سازمان ملل متحد آنرا در فوریه ۲۰۱۰ بنام روز فرهنگ صلح جهانی اعلام کرده، سازمان زنان ایران و رادیو آوای زنان ایران برنامۀ بسیار پربار و گونه گونی با همیاری گروهی از هنرمندان و فرهنگبانان گرانقدر تهیه کرده

Composition3.jpg

نخستین" سمینار "خانواده


مهمانان میزگرد
Touro دکتر مژگان حکیمی، رییس دانشکده روانشناسی دانشگاه تورو
دکتر میترا بابک، مشاور روانکاوی
بانو ساغر کثیری، متخصص ناباروری و مشاور آموزش بهداشت
گردانندۀ میزگرد: بانو هما احسان
با هنرنمایی بانو صهبا مطلبی، خواننده، نوازندۀ تار و سه تار

Composition3.jpg

نشست عمومی سازمان زنان ایران

I’m an event title. Click here to open up the Event Editor and change my text.

Composition3.jpg

" دومین سمینار "خانواده

با حضور دکتر مهنار شیرالی استاد انستیتو علوم سیاسی پاریس، جامعه‌شناس و نویسنده
دکتر نوشین ثابتی، روانشناس و مشاور خانواده
و بانو ساغر کثیری، متخصص ناباروری، مشاور آموزش و بهداشت جنسی
گردانندۀ میزگرد: بانو هما احسان